تربیت مدرس و متدولوژی تدریس
مرکز زبان دانش

تربیت مدرس ومتدولوژی آموزشی مرکز زبان دانش 

 thumbnail 35

مرکز زبان دانش دو رویکرد در متدولوژی پروسه های تدریس، یادگیری و سنجش دارد. این مرکز به طور کلی با تقسیم بندی سطوح زبانی زبان آموزان به دو گروه زبان آموزان جوان و بزرگسال، اصول متفاوتی را در متدولوژی خود دنبال میکند. مهمترین نکته جالب توجه در هر دو گروه زبان آموزان الزام برای ادغام هر چهار مهارت زبانی در هرآنچه که در سر کلاس و یا در منزل توسط زبان آموز انجام میشود می باشد. در تمامی کلاسها زبان آموزان ملزم به تحویل دادن مهارت نوشتاری خود در هر هفته و دو ارایه شفاهی در طول ترم می باشند.


سلتا به عنوان استاندارد تدریس به زبان آموزان بزرگسال و تیل به عنوان استاندارد تدریس به زبان آموزان جوان در نظر گرفته شده است. اگرچه دانستن اصول سلتا و تیل هر دو جزو اولین صلاحیتهای معلمین ما می باشد، مرکز زبان دانش متدولوژی تدریس، یادگیری و سنجش خود را بواسطه اتبتم انجام میدهد. اتبتم یک مدلی برای آموزش، یادگیری و سنجش هم زمان زبان انگلیسی می باشد.

مدیر و صاحب امتیاز دختران این مرکز، دکتر تینا دانش، با تحقیقات بسیاری که در زمینه آموزش، یادگیری و سنجش زبان انگلیسی انجام داده است، مدلی را طراحی نموده است که بوسیله آن نه تنها فاکتورهای فردی بلکه فاکتورهای اجتماعی در فضای تعلیم و تربیتی بسیار زیاد مد نظر قرار گرفته شده است.

thumbnail 33

اگر شما نیز علاقه مند به شرکت در کلاسهای تربیت مدرس ما و جزوی از خانواده ما شدن هستید، لطفاً رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید.