دپارتمان ها
مرکز زبان دانش

دپارتمان چاپ

publication

دپارتمان چاپ مرکز زبان دانش این امکان را برای تمامی همکاران و علاقه مندان فراهم کرده است که با همکاری تیم فعال این مرکز، کار تحقیقی و نوشتاری خود را به شکل کتاب و یا مقاله به چاپ برسانند. علاقه مندان میتوانند موارد پیشنهادی خود را به آدرس زیر ارسال نموده و مراحل انجام کار را تعقیب نمایند.

 

EMAIL