دپارتمان دیگر زبانهای خارجی:

 

wmapاگرچه اهمیت زبان انگلیسی را نمی توان نادیده گرفت، زبانهای دیگری همچون ترکی استانبولی، فرانسه، آلمانی و اسپانیایی نیز در حال حاضر مخاطبین خاص خود را دارد. دوره های ترمیک و خصوصی این زبانها بر حسب مراجعه داوطلبین و به فواصل مختلف در مرکز زبان دانش برگزار می گردد. شرایط تشکیل کلاسهای ترمیک این زبانها مانند دوره های زبان انگلیسی این مرکز می باشد.


تصویر روبرو گسترش و تنوع وسیع زبانهای مختلف در سطح دنیا را نشان میدهد. همچنین جدول زیر تنوع بسیار زیاد زبانی در دنیا همراه با جزییاتی از نام کشورهایی که به هر زبان صحبت میکنند و جمعیت تقریبی آنها را نشان می دهد. تصویر و جدول، برگرفته از سایت های رسمی می باشد که آدرسشان در زیر آمده است.

 
 

 

50 زبان رایج دنیا (1996)

رتبه

کشورها2

جمعیت3

زبان

(میلیون)

 1. Chinese, Mandarin

Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Philippines, Singapore, S. Africa, Taiwan, Thailand

1120

 2. English

Australia, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, Canada, Eritrea, Ethiopia, Fiji, The Gambia, Ghana, Guyana, India, Ireland, Israel, Lesotho, Liberia, Malaysia, Micronesia, Namibia, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, S. Africa, Suriname, Swaziland, Tonga, U.K., U.S., Vanuatu, Zimbabwe, many Caribbean states, Zambia.

480

 3. Spanish

Algeria, Andorra, Argentina, Belize, Benin, Bolivia, Chad, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Rep., Ecuador, El Salvador, Eq. Guinea, Guatemala, Honduras, Ivory Coast, Madagascar, Mali, Mexico, Morocco, Nicaragua, Niger, Panama, Paraguay, Peru, Spain, Togo, Tunisia, United States, Uruguay, Venezuela.

332

 4. Arabic

Egypt, Sudan, Algeria, Morocco, Tunisia, Lybia, Saudi Arabia, Syria, Jordan, Yemen, UAE, Oman, Iraq, Lebanon

235

 5. Bengali

Bangladesh, India, Singapore

189

 6. Hindi

India, Nepal, Singapore, S. Africa, Uganda

182

 7. Russian

Belarus, China, Estonia, Georgia, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Mongolia, Russia, Turkmenistan, Ukraine, U.S., Uzbekistan

180

 8. Portuguese

Angola, Brazil, Cape Verde, France, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé and Príncipe, Macau

170

 9. Japanese

Japan, Singapore, Taiwan

125

 10. German

Austria, Belgium, Bolivia, Czech Rep., Denmark, Germany, Hungary, Italy, Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Paraguay, Poland, Romania, Slovakia, Switzerland

98

11. Chinese, Wu

China

77.2

12. Javanese

Indonesia, Malaysia, Singapore

75.5

13. Korean

China, Japan, N. Korea, S. Korea, Singapore, Thailand

75

14. French

Algeria, Andorra, Belgium, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Chad, Comoros, Congo, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, France, Gabon, Guinea, Haiti, Ivory Coast, Laos, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritania, Monaco, Morocco, Niger, Rwanda, Senegal, Seychelles, Switzerland, Togo, Tunisia, Vanuatu, Vietnam

72

15. Turkish

Bulgaria, Cyprus, Greece, Macedonia, Romania, Turkey, Uzbekistan

69

16. Vietnamese

China, Vietnam

67.7

17. Telugu

India, Singapore

66.4

18. Chinese, Yue(Cantonese)

Brunei, China, Costa Rica, Indonesia, Malaysia, Panama, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

66

19. Marathi

India

64.8

20. Tamil

India, Malaysia, Mauritius, Singapore, S. Africa, Sri Lanka

63.1

21. Italian

Croatia, Eritrea, France, Italy, San Marino, Slovenia, Switzerland

59

22. Urdu

Afghanistan, India, Mauritius, Pakistan, S. Africa, Thailand

58

23. Chinese, Min Nan

Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand

49

24. Chinese, Jinyu

China

45

25. Gujarati

India, Kenya, Pakistan, Singapore, S. Africa, Tanzania, Uganda, Zimbabwe

44

26. Polish

Czech Rep., Germany, Israel, Poland, Romania, Slovakia

44

27. Ukrainian

Poland, Slovakia, Ukraine

41

28. Persian

Iran, Iraq, Afghanistan, Oman, Qatar, Tajikistan, U A Emirates

37.3

29. Chinese, Xiang

China

36

30. Malayalam

India, Singapore

34

31. Chinese, Hakka

Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Panama, Singapore, Suriname, Taiwan, Thailand

34

32. Kannada

India

33.7

33. Oriya

India

31

34. Panjabi, Western

India, Pakistan

30

35. Sunda

Indonesia

27

35. Panjabi, Eastern

India, Kenya, Singapore

26

36. Romanian

Hungary, Israel, Moldova, Romania, Serbia and Montenegro, Ukraine

26

37. Bhojpuri

India, Mauritius, Nepal

25

38. Azerbaijani, South

Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Turkey

24.4

40. Maithili

India, Nepal

24.3

41. Hausa

Benin, Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Niger, Nigeria, Sudan, Togo

24.2

43. Burmese

Bangladesh, Myanmar

22

44. Serbo-Croatian4

Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Serbia and Montenegro, Slovenia

21

45. Chinese, Gan

China

20.6

46. Awadhi

India, Nepal

20.5

47. Thai

Singapore, Thailand, Malaysia

20

48. Dutch

Belgium, France, Netherlands, Suriname

20

49. Yoruba

Benin, Nigeria

20

50. Sindhi

Afghanistan, India, Pakistan, Singapore

19.7

 
Source: Ethnologue, 13th Edition, Barbara F. Grimes, Editor. © 1996, Summer Institute of Linguistics, Inc.