quick english learning techniques 696x450 copy

با اشتیاق زبان انگلیسی بیاموزیم 

 

ناگفته پیداست که زبان انگلیسی یکی از کاربردی ترین و قابل استفاده ترین زبانها برای یادگیری در دنیای محاوره ای ما می باشد. به عنوان یک زبان بین المللی، زبان انگلیسی نسبت به دیگر زبانها در سرتا سر دنیا مورد توجه می باشد. با دانستن اینکه چطور به زبان انگلیسی صحبت کنیم، بفهمیم و فهمانده شویم، یادگیری زبان انگلیسی و مسلط شدن به آن اهمیت بیشتری پیدا میکند.


تنها راه برای شکستن موانع در یادگیری زبان انگلیسی لذت بردن از آن می باشد. اینکه ازنحوه صحبت کردن با دیگران لذت ببریم بسیار برجسته و ارزشمند است. اگر شما بتوانید با دیگران صحبت کرده و زبان را بکار بگیرید، قطعا می توانید از آن لذت ببرید. البته که فاکتورهای بسیار زیادی برای هر فرد در لذت بردن از یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد. این فاکتورها عبارتند موقعیت یادگیری، معلم، محیط، هم کلاسی ها، اهداف، نیازها، متریال آموزشی، متدولوژی تدریس و غیره. هدف مرکز زبان دانش فراهم آوردن تمامی این فاکتورها برای زبان آموزان با گروههای سنی و زبانی مختلف می باشد تا بتوانند از یادگیری خود لذت ببرند. 

در اینجا به چند نکته بسیار ساده برای اینکه بتوانید از یادگیری زبان انگلیسی خود لذت ببرید اشاره میکنیم:
1.تا جاییکه می توانید مطالب بسیاری را به انگلیسی بخوانید.
2.تا جاییکه می توانید به انگلیسی گوش دهید.
3.سعی کنید فرهنگ زبان خارجی را به خوبی بفهمید تا زبان انگلیسی را بهتر یاد بگیرید.
4.به خودتان اعتماد داشته باشید. از اشتباه کردن نترسید.
5.تا میتوانید به انگلیسی صحبت کنید. خودتان را با انگلیسی احاطه کنید.
6.تا می توانید تمرین، تمرین، تمرین کنید.
7.دفتر خاطرات انگلیسی داشته باشید. هر آنچه که هر روز از صبح تا شب انجام میدهید را در آن بنویسید.
8.یک دفترچه از تمامی کلمات و اصطلاحات جدیدی که یاد گرفته اید داشته باشید.
9.چیزی را حفظ نکنید. فقط به کلمات جدیدتان شبها قبل از خواب و صبحها بلافاصله پس از بیدار شدن یک نگاه کلی بیندازید.
10.همه پچیز را در جمله به خاطر بیاورید. کلمات و گرامر را در جملات مثال گونه به خاطر آورید.
11.کتاب کودکان بخوانید.
12.سعی نکنید مفهوم تک تک کلمات را بفهمید. بخوانید و مفهوم کلی را برداشت کنید.
13.ریشه کلمات و پسوند و پیشوند کلمات را یاد بگیرید.
14.اجزا کلمه را یاد بگیرید.
15.گرامر را با صحبت کردن و بکاربردن زبان یاد بگیرید.