دپارتمان ها
مرکز زبان دانش

دپارتمان تحقیق

research

دپارتمان تحقیق مرکز زبان دانش یکی از دپارتمانهای علمی تحقیقاتی است که در کمتر مرکز آموزش زبان می توان یافت. متدولوژی تدریس مرکز زبان دانش با بکارگیری اتبتم انجام می شود. این مدل تدریس، یادگیری و سنجش بواسطه تحقیقات و مطالعات مختلفی در کلاسهای زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی شکل گرفته است. دپارتمان تحقیق مرکز زبان دانش همواره برای همکاری با محققان و داوطلبینی که تمایل به کارهای تحقیقاتی و رسیدن به یافته های جدید در حیطه های آموزش، یادگیری و سنجش زبان انگلیسی دارند مشتاق می باشد. لطفا طرح پیشنهادی خود را به آدرس زیر ارسال نمایید.

EMAIL

در اینجا اشاره ای داریم به چند نمونه عنوان برای کارهای تحقیقاتی:
1.مشکلات تدریس زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در ایران.
2.تاثیر مهارت نوشتن بر صحبت کردن.
3.راههای بهتر کردن مهارت نوشتاری زبان آموزان.
4. چگونگی تشویق زبان آموزان جوان.
5. تاثیر بازخورد معلمها بر مهارت گفتاری زبان آموزان.