برنامه زمانبندی درسی

کلاس های آموزشگاه زبان دانش همه روزه از 8 صبح، 10 صبح، 3 بعدازظهر و 5 بعداز ظهر شروع می شوند. کلاس ها سه روز در هفته روزهای زوج يا فرد دايرند. هر ترم حدودا" دوماه بطول می انجامد و هفته ای سه روز، هر روز ( جلسه ) دو ساعت جمعا" 24 جلسه در يک ترم ارائه می گردد.

 

سياست نمره گذاری

در پايان هر ترم به دانش آموزان کارنامه ای با نمره کتبی و نمره شفاهی صادر می گردد. مضافا" اينکه يک نمره کل قبولی/ مردودی به نام دانش آموز ثبت و صادر می گردد.

 

اطلاعات ثبت نام

بعد از يک هفته از شروع ترم، فايل ثبت نام برای پذيرش ترم جديد باز بوده و زمان دقيق شروع ترم جديد آموزشگاه زبان دانش بموقع توسط دپارتمان های زبان انگليسی اعلام می گردد.

 

شهريه دوره های آموزشی

شهريه هر ترم سالانه يک بار از طرف وزارت آموزش و پرورش به ازاء هر 45 دقيقه تعيين و ابلاغ می گردد و دانش آموزان موظفند که فقط مطابق شهريه مصوب شهريه پرداخت نمايند.

 

ساير موارد

الف – آموزشگاه زبان دانش ترتيبی اتخاذ نموده است که از دانشگاه ها و کالج های معتبر دنيا نمايندگی برگزاری آزمون دوره های پيشرفته را دريافت نمايد و طی آن افراديکه درصدد مهاجرت برای تحصيل در دانشگاه ها و يا جويای کار در کشورهای جهان هستند به آسانی و با ارزان ترين هزينه و وقت ممکنه به اين هدف خود نايل شوند.

 ب  - آموزشگاه زبان دانش ترتيبی فراهم نموده است که فعاليت آموزش کامپيوتر را که شرط لازم و کافی زبان انگليسی است در واحدهای آموزشی خود راه اندازی نمايد.

 

صفحه اصلی | انگليسی | برنامه ها | دپارتمانها | موضوعات آموزشی | روشهای آموزشی | تسهيلات | برنامه زمانبندی | سياست نمره گذاری | ثبت نام | درباره ما | تماس

استفاده از مطالب و محتويات اين سايت تنها با اجازه آموزشگاه زبان دانش امکانپذير ميباشد. طراحی شده توسط باران.