روشهای آموزشی

روش و سيستم آموزشی آموزشگاه زبان دانش

در حال حاضر آموزشگاه زبان دانش با بکارگيری مناسبترين سيستم آموزشی زبان انگليسی براساس بهترين و قوی ترين نکات مثبت روش های معمول دنيا و با برخورداری از تجارب مثبت اساتيد مجرب و تحصيلکرده و با استفاده از سابقه و تجارب آموزشی ساليان متمادی تدريس موسس و صاحب امتياز، سيستم مفيدی را بکار می گيرد. در اين سيستم آموزشی همه فعاليت های موثر آموزشي براساس شرايط فرهنگی، محيطی و روحی دانش آموزان می باشد. برای رسيدن به اين اهداف حياتی و اساسی، موسس و صاحب امتياز ترکيبی از نکات قوت روش مستقيم ( Direct Method ) و روش شنوداری- گفتاری ( Audio-Lingual Method) و روش پيشرفته محاوره ای ( Communicative approach  ) را توام با درک مطلب همزمان کتب و ديگر مطالب آموزشی انتخاب نموده است. ما با جرات و اطمينان ادعا می کنيم که در اجرای چنين روشی است که رضايت و جلب توجه خانواده های محترم را برای شرکت در کلاس های آموزشگاه زبان دانش برای فراگيری موثر زبان انگليسی فراهم نموده ايم.

طرز اجرای سيستم آموزشی آموزشگاه زبان دانش

برای رسيدن به اهداف موثر و قابل اعتماد آموزشی، موسس و صاحب امتياز تلاش نموده است که برای هر دوره آموزشی طرح درسی دقيق و زمان بندی شده ای را تدوين نمايد. اين طرح درس ها براساس سيستم آموزشگاه زبان دانش و تجارب آموزشی اساتيد تاييد شده می باشند و دراختيار اساتيد قرارداده می شود. اساتيد هر دوره آموزشی با درايت کافی و با اعتماد به نفس همه نکات ذکر شده در طرح درسی را رعايت و براساس آن اهداف آموزشی را دنبال کرده و به مرحله اجرا در می آورند. در اين طرح کليه نکات لازم آموزشی و فنون و مهارت های علمی و عملی اهداف آموزش زبان آموزشگاه دانش بشرح زير بطور دقيق تعيين و زمان بندی شده است:

روشهای آموزشی

الف – تلفظ صحيح

ب  - نوسانات گفتاری ( زير و بم )

پ  - آواشناسی ( صداها )

ت  - سليس بودن بيان و گفتار

ث  - خواندن و نوشتن

ج  - بالا بردن قدرت شنوداری و گيرايی مطالب

چ  - آموزش صحيح شنوداری و نوشتاری

ح  - آموزش صحيح ديداری و گفتاری

خ  - آموزش صحيح از طريق تکرار

د  - آموزش صحيح ساختاری جمله و عبارات

ذ  - آموزش صحيح لغات در متن درس

ر  - درک مطلب و خلاصه نويسی

ز  - پرسش يک طرفه استاد از شاگرد

ژ  - پرسش يک طرفه شاگرد از استاد

س  - پرسش دو طرفه شاگرد واستاد

ش  - ارائه سخنرانی

ص  - انشاء نويسی ( داستانی، توصيفی، توجيهی و انتقادی )

ض  - تداعی و معانی

ع  - ترکيب و ساختار جملات

غ  - برقراری ارتباط فردی و گروهی در مکالمه

ف  - نقطه گذاری

توجه :

هدف اصلی آموزشی از تهيه طرح درس مشروحه در بالا اين است که دانش آموزان آموخته های خود را پايدار نمايند و بطور خودکار ارائه دهند. اين هدف زمانی تامين می گردد که طرح درسی آموزشی بطور دقيق تهيه و استادان مطابق آن عمل نمايند. با جرات واطمينان می توان ادعا کرد که آموزشگاه زبان دانش به اين هدف مهم رسيده و همواره آن را دنبال می نمايد. در اين راستا آندسته از موارد و مطالب آموزشی که مستقيما" در کارهای روزمره شخصی و اجتماعی مورد نياز می باشد در اين طرح درس ها رعايت و گنجانيده شده است.

روشهای آموزشی

 

صفحه اصلی | انگليسی | برنامه ها | دپارتمانها | موضوعات آموزشی | روشهای آموزشی | تسهيلات | برنامه زمانبندی | سياست نمره گذاری | ثبت نام | درباره ما | تماس

استفاده از مطالب و محتويات اين سايت تنها با اجازه آموزشگاه زبان دانش امکانپذير ميباشد. طراحی شده توسط باران.