دپارتمان های آموزشی

آموزشگاه زبان دانش در رابطه با آموزش زبان انگليسی به عنوان يک زبان خارجی دارای چندين دپارتمان آموزشی می باشد :

1-       آموزش زبان کودکان :

دوره آموزش زبان کودکان مخصوص سنين 5 الی 7 سال در سه ترم می باشد. هر ترم آموزشی در 60 ساعت ارائه می گردد.

2-       آموزش زبان مبتدی :

دوره آموزش زبان مبتدی مخصوص سنين 7 الی 9 سال ( دانش آموزان مدارس ابتدايی ) در دو ترم می باشد هر ترم آموزشی در 60 ساعت ارائه می شود.

3-       آموزش زبان مقدماتی :

دوره آموزش زبان مقدماتی مخصوص سنين 9 الی 13 سال ( دانش آموزان مدارس راهنمايی ) در 5 ترم  می باشد. هر ترم 60 ساعت ارائه می شود.

4-       آموزش زبان متوسطه :

دوره آموزش زبان متوسطه مخصوص سنين 13 الی 18 سال ( دانش آموزان دبيرستانی ) در نه ترم می باشد که هر ترم آموزشی در 60 ساعت ارائه می گردد. چهار ترم از دوره آموزش متوسطه مخصوص نوجوانان ( Juniors ) و چهار ترم بعدی مخصوص جوانان ( Seniors ) و ترم نهم تست زنی مخصوص آنهائيکه می خواهند در امتحان ورودی دانشگاه ها شرکت نمايند.آموزشگاه زبان دانش

5-       آموزش زبان بزرگسالان :

دوره آموزش زبان بزرگسالان مشتمل بر دو شاخه مختلف ( گرامر و مکالمه ) برحسب نياز و علاقه زبان آموزان می باشد. اين دوره آموزشی برای داوطلبان سنين مختلف ارائه می شود. در شاخه گرامر تاکيد بيشتر روی ساختارها، دايره لغات، درک مطلب و در شاخه مکالمه تاکيد بيشتر روی صحبت و محاوره می باشد. در شاخه آموزش گرامر 9 ترم و در شاخه آموزش مکالمه 18 ترم وجود دارد. هر ترم در 60 ساعت ارائه می شود. اين دوره برای کسانيکه می خواهند مصاحبه سفارتی داشته باشند و يا به عنوان توريست و تجارت و غيره عازم خارج از کشورند بسيار مفيد می باشد.

6-        دوره آموزشی ( اف – سی – ای )  F.C.E

اين دوره  در پنج ترم، هر ترم در 60 ساعت ارائه می شود. معمولا" امتحان نهايی بوسيله مرکز فرهنگی بريتانيا يا نمايندگی دانشگاه کمبريج در ايران برگزار و منجر به صدور گواهينامه حرفه ای از دانشگاه کمبريج می شود.

7-       دوره آموزشی ( سی – پی – ای )  C.P.E

اين د وره در پنج ترم، هر ترم در 60 ساعت ارائه می شود. معمولا" امتحان نهايی بوسيله مرکز فرهنگی بريتانيا يا نمايندگی دانشگاه کمبريج در ايران برگزار و منجر به صدور گواهينامه حرفه ای از دانشگاه کمبريج می شود.

8-       دوره آموزشی ( آی – التس )  IELTS

اين د وره در پنج ترم، هر ترم در 60 ساعت ارائه می شود. معمولا" امتحان نهايی بوسيله مرکز فرهنگی بريتانيا  در ايران برگزار و منجر به صدور گواهينامه حرفه ای از دانشگاه کمبريج می شود.

9-       دوره آموزشی ( تافل )  TOEFL

اين د وره در پنج ترم، هر ترم در 60 ساعت ارائه می شود. معمولا" امتحان نهايی بوسيله مرکز فرهنگی بريتانيا يا نمايندگی تافل در يکی از کشورهای همجوار برگزار و منجر به صدور گواهينامه حرفه ای از دانشگاه کمبريج يا نما يندگی تافل می شود.

علاوه بر دوره های بالا، آموزشگاه زبان دانش همچنين دوره های مخصوصی برای کسانيکه می خواهند برای گردش به خارج از کشور سفر کنند و احتياج به بعضی اطلاعات ويژه در باره تجارت و مصاحبه سفارت دارند ارائه می دهد.

 

صفحه اصلی | انگليسی | برنامه ها | دپارتمانها | موضوعات آموزشی | روشهای آموزشی | تسهيلات | برنامه زمانبندی | سياست نمره گذاری | ثبت نام | درباره ما | تماس

استفاده از مطالب و محتويات اين سايت تنها با اجازه آموزشگاه زبان دانش امکانپذير ميباشد. طراحی شده توسط باران.